Eldstorp


Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i januari 2020

Karta


Eldstorp, Eluffstorp, Elofstorp tillhör kärnan av gårdar i och kring Askeryds centrum, knuten till släkten Bonde på Bordsjö, Tord Bonde, genom frälsegården i Eldstorp år 1383. Torpnamnens tillkomst brukar härledas till en klimatmässigt gynnsam period, tidig medeltid 1000-1300-talen.
Eldstorp ödelades inte under senmedeltiden utan finns även dokumenterat under pestepidemierna och den klimatförsämring som ödelade nästan hela södra Askeryd under 100-150 år fram till i början på 1500-talet.


Enligt Käthe Bååths avhandling: Öde sedan stora döden var....

Småländska handlingar 1539:9 utgör Eldstorp tre frälsehemman, men 1542 ett Alvastra klosterhemman, ett Kunglig Majt:s-hemman ochett frälsehemman Tord Bonde.

Klosterhemmanet är belagt 1408 (SD 961) som torp under Askeryd

K.Majt:s gård är belagd 1507 (Rött 252 Dorotea Knutsdotter Banér samt marginalanteckning "Arv och Eget" vol 12

Frälsegården är belagd 1383 1491


Klosterhemmanet benämns klosterhemman ända till 1630, men försvinner sedan i 1640-talets mantalslängder och Eldstorp består därefter från 1646 av ett frälsehemman i norr, och ett kronohemman i söder.


Karta år 1640


1644

Krono-Skatte. Oluf Jonsson. Hustru Karin Persdotter. Son Ulf Olfsson. Dotter Ingeborg Olufsdotter
Boskap som hörer Kyrkian till:
Gamble Oluf i Elstorp 5 stycken G Får till Lega, eett af the 5 gaf wälachtigh Anders Larson såsom ock wälachtig Jacob Bengtson. 1 G får ähr hos Ammund i Bolsiö, nock gaf Mons i Wännebiörk 1 G fåår, altså ähro 7 stycken Kyrkians fåår. En stuut ähr gifuin efter Knut i Hule och then samma ähr slachtat till Kyrkio bygningh.

Frälse. Per Svensson. Hustru Karin Hansdotter


1645

Krono-Skatte. Oluf Jonsson. Krono-Skatte. Karin Persdotter
Frälse. Per Svensson. Hustru Karin Hansdotter

1646

Krono-Skatte. Oluf Jonson. Hustru Britta Persdotter
Frälse. Per Svensson. Hustru Karin Hansdotter

1667

Nils i Elstorp, för det han öfwerfallit med hugg och bannor Swen i Kiättelstorp, blef sakfält att böta til Kyrkian 1 stoop Wijn. Och the förliktes så, och sattes wijte til Kyrkian, fyra daler. Jöns i Ödarp skal bötha för otijdigt sängalag med sin fästeqwinna, 3 daler.


1667

Jacob i Elstorp blef rotemästare uthi Hemmings ibidim, ställe.


Karta år 16831700-talet
Von Hagendorn


Von Hagendornska vapenskölden - bilden till vänster - hänger i Askeryds kyrka. Den är inbäddad i ett begravningsbaner till ära för Tomas von Hagendorn som avled 1766 på Eldstorp. Adelstraditionen bjöd samling vid Korskullen och därefter begravningsprocession med den döde anförd med bärare av bergravningsbanéret. Det var så här adeln visade vördnad för sin döde anförvant. Ståtligheten i bilden avslöjar stormaktstidens skönhetsideal och pompösa prakt i officiella sammanhang.

Fyra generationer von Hagendorn, samtliga kavallerister, visar sig i handlingar - mönsterrullor - från 1635 till 1799, från den svenska stormaktstidens höjdpunkt till dess fall. Den förste i ordningen är Elias von Hagendorn 1635-1677. Elias son Alexander Göran von Hagendorn 1660-1745. Alexanders son Tomas von Hagendorn 1686-1766. Tomas son Maurits Alexander von Hagendorn 1739-1799


Elias von Hagendorn 1635-1677

Elias von Hagendorn, till Hubbestad och Kohult, båda i Svenarums socken, Jönköpings län. Ryttare vid Israel Ridderhielms regemente 1655. Löjtnant vid Erik Drakes regemente. Avsked 1660-05-20 och gick i polsk tjänst såsom löjtnant vid konungens av Polen garde till häst. Ryttmästare. Adlad i Polen 1662-04-09. Avsked ur polsk tjänst 1666-02-25 och fick överstelöjtnants pension. Natural. Svensk adelsman 1668 under nr 777. Sändebud till Polen 1669-02-18. Förestod majorstjänsten vid livregementet till häst 1670–1671. Överstelöjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1672. Död 1677-10-07 och begraven i Gårdveda kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1659 med Elisabet Pilegram i hennes 2:a gifte.


Alexander von Hagendorn 1660-1735

Alexander Göran von Hagendorn till Bjädesjö i Myresjö socken, Jönköpings län. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1676-09-09. Löjtnant därst. 1684-01-15. Kaptenlöjtnant 1701-02-18. Premiärryttmästare 1702-02-18. Major 1708-05-15. Överstelöjtnant s. å. 4/12. Avsked 1722-07-11. Överstes karaktär 1723-10-03. Död 1732 på Bjädesjö och begraven s. å. 6/2. 'Han blev fången vid Poltava 1709-06-28 och förd till Nisjni-Novgorod, varifrån han hemkom 1722. Gift med sin styvmoders systerdotter Ester Margareta Liwensten, död 1745-11-15 Hubbestad och begraven i Myresjö kyrka, dotter av överstelöjtnanten Tomas Liwingstone, adlad Liwensten, och Maria Silfverhielm.


Tomas von Hagendorn 1686-1766 Eldstorp. Efter avsked 1744, boende på Redeby södergård, 1747 flyttar till Eldstorp

Tomas von Hagendorn, född 1686, son till Alexander Göran Hagendorn, till Bjädesjö i Myresjö socken, Jönköpings län.
Tomas blev ryttare redan som 15-åring vid Smålands kavalleriregemente 1701 och befordras till kvartemästare 1705-05-14. Adjutant 1707-05-14. Sekundkornett 1708-03-16.


Han deltog i det mest förödande fältslaget i vår historia vid Poltava. Han blev tillsammans med övriga soldater i Smålands kavalleriregemente fängslade vid Perevolotjna 1709-07-01 och förda till Moskva Wolodga, Astrakan olch Tobolsk i Sibirien varifrån han återvände till Sverige efter fredsslutet 1722. Han var fånge i Ryssland i 13 år. Efter hemkomsten blir han befordrad till ryttmästare 1722-06-26. Från 1734 återfinns Tomas på kaptenslöjtnantsbostället, Livkompaniet, i Redeby och efter Avsked 1744-01-12 bor von Hagendorn från 1747 på Eldstorp fram till sin död 1766-12-02


Gift 1:o med Anna Christina Bogeman, född 1711-11-11 Göberg, död 1732, dotter av schoutbynachten Johan Jakob Bogeman, och Anna Margareta Holmer.
Gift 2:o 1735-02-21 Bo med Anna Margareta Roupé, född 1719-06-03, död 1754-04-20 Olstorp. Begravd i Askeryds kyrka, dotter av löjtnanten Jakob Mauritz Roupé och hans 1:a fru Eva Silfversparre.
Barn:
Ester, död ung.
Alexander Jan, död 1736.
Ester Margareta, född 1736, död ogift 1819.
Eva Maria, född 1737, död ogift 1812.
Alexander Maurits, född 1739. Ryttmästare. Död 1799.
Beata Charlotta, född 1740.
Anna Christina, född 1742, död 1818. Gift 1771 med handlanden i Skänninge Samuel Björklund, född 1745 på Bjursberg, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.32.35200).


Alexander Maurits von Hagendorn 1739-1799 Eldstorp

Alexander Mauritz von Hagendorn son till Tomas Hagendorn, döpt 1739-03-23 i Askeryds socken, Jönköpings län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1753. Korpral 1754. Kornett 1758-07-12. Stabskornett 1762-12-14. Löjtnant 1768-03-18. Ryttmästare 1773-08-12. Avsked 1777-02-19. Död 1799-09-20 på Stora Hilltorp i Bjälbo socken, Östergötlands län. Gift 1768-11-01 i Askeryd med Sofia Charlotta Carlheim-Gyllensköld, född 1748-09-30 på Askeryd, död 1836-09-25, dotter av majoren Svante Carlheim, adlad Carlheim, sedermera Carlheim-Gyllensköld, och hans 2:a fru Eva Charlotta Rosenström.

Charlotta Margareta, född 1769-07-19, död ogift 1852-03-13 i Eksjö och den sista av namnet.


Anna Christina född 1742, Tomas Von Hagendorn yngsta dotter tar över Eldstorp 1766-1786

Det blir yngsta dottern Anna Stina som efterträder sin pappa på Eldstorp. Änkan efter Tomas Anna Christina bor kvar på Eldstorp. Anna Stina är då 24 år gammal och gifter sig 1771 med handlanden Samuel Björklund från Bjursberg. Åren 1786-1798 är flertalet i familjen bosatt i Stockholm. Anna Stina och Samuel får mellan 1770-1780 sju barn:

Mademoiselle Anna Christina f. 1770
Mademoiselle Caisa Greta f. 1772
Mademoiselle Brita Charlotta f. 1774
Tomas Olof f. 1776
Ulrica Sophia f. 1777
Eva f. 1778
Nils Gustaf f. 1780
Maria Eleonora f. 1785


Frälsecamreraren Dan Hörberg f. 1743 från Tunarp till Eldstorp 1786-1798

Dan är ogift. Hans morbror Jonas Hörberg f. 1720 med hustru Petronella Stenström (död 1791) bor på Eldstorp fram till 1798Samuel Björklund och Ann Christina von Hagendorn återvänder till Eldstorp 1798-1803

I flytten från kommer också Ulrica Sophia, Eva, Marie Eleonora. Den äldsta dottern Anna Christina återvänder med en dotter Anna Maria Apokonia född 1797Eldstorp 1 1/2 mantal blir två 3/4 mantal

Historien i början på 1800-talet om hur storgården Eldstorp med sina 1 1/2 mantal blir två 3/4 mantal gårdar har en lång historia som inleds av åldrande nämndeman Anders Jacobsson 1803. Bilden till vänster visar uppgörelsen om Eldstorp.


Nämndeman Anders Jacobsson 1803-1810.

Anders Jacobsson f. 1744. Död på Eldstorp 1829
Hustru Elin Amundsdotter f. 1721. Döv och blind. Död 1806
Piga Anna Catharina Alexandra f. 1765
Fosterdotter Magdalena Bergström f. 1795

I början på 1800-talet tillträder en ny ägare i 60-årsåldern nämndeman Anders Jacobsson. Hans betydligt äldre hustru Elin är då i 80-årsåldern och både döv och blind. De har inga barn och har adopterat en flicka Helena Bergström från Asby. Helena åtta år kommer till Eldstorp 1803 och på gården bor också en piga.
När Helena är sexton år 1811 kommer hon att gifta sig med nästa brukare på Eldstorp Hans Jonsson. De får fyra pojkar men redan 1819 dör Helena

Hans Jonsson också han nämndeman är 40 år yngre än Anders Jacobsson. År 1810 övertar Hans Jonsson Eldstorp från den åldrande Anders Jacobsson som brukare och gifter sig 1811 med Helena Bergström, som redan bor på gården. Änkeman Anders Jacobsson kommer att bo kvar på Eldstorp till sin död 1829

År 1830 flyttar hela familjen Hans Jonsson till Kalvsved utom näst äldste sonen från 1:a äktenskapet, Anders född 1814 som nu blir brukare på Eldstorp. Yngste sonen Carl Johan Hansson övertar Högelid.


Nämndeman Hans Jonsson 1810-1827 från Kalvsved

Hans Jonsson f. 1786. Hela familjen flyttar 1830 till Kalvsved
1:a gifte: Hustru Magdalena Bergström f. 1795. Vigd med Hans 1811. Död 1819
Nämndemans son Jonas Adolf f.1812
Son Anders Jacob f. 1814
Son Johannes Gustaf f. 1815
Son Alexander f. 1817
Son Carl Johan f. 1818.

2:a gifte 1820: Catharina Johannesdotter f. 1799 i Askeryd
Son Hans Magnus f. 1823
Son Clas Hilarien Fredrik f. 1825

När fyrabarnsmamman Helena Bergström dör 1819 bor Hans med fyra pojkar i åldrarna ett till sju. Snart 1820 gifter Hans om sig med Catharina Johannesdotter från Askeryd och han blir far till ytterligare två pojkar Hans Magnus och Clas Hilarien Fredrik. Dessa två pojkar är inte delaktiga i arvet efter Anders Jacobsson och Helena Bergström


Arrendator Anders Jacob Jonsson 1827-1830

Anders Jacob Jonsson f. 1783 i Torpa
Hustru Maria Lena Andersdotter f. 1790 i Marbäck
Son Anders Johan f. 1818 i Marbäck
Son Carl Fredrik f. 1819 i Marbäck
Son Sven f. 1824 i Marbäck


Under tre år brukar arrendator Anders Jacob Jonsson 1 1/2 mantal Eldstorp, troligtvis i väntan på att Hans Jonssons pojkar ska kunna ta över Eldstorp . De kommer att ärva Eldstorp efter Anders Jacobsson. Hans Jonssons två yngsta pojkari näktenskapet med Catharina Johannesdotter kommer inte att ärva.


Egen säteriägare och Nämndeman Jonas Adolph Hansson 3/4 mantal Eldstorp 1830-1852. Änkan Maja Christina 1852-1861

Jonas Adolph Hansson f. 1812 i Askeryd. Död 1852
Hustru Änka Maja Christina Svensdotter f. 1813 i Askeryd
Dotter Johanna Mathilda Olivia f. 1835
Dotter Clara Sofia Charlotta f. 1836
Dotter Carolina Augusta Josphina f. 1839
Son Hans August Johan f. 1842

Hans Johan August Jonsson 1873 -

Hans Johan August Jonsson f. 1842 i Askeryd. Änkan Maria Lena Anderdotter överlåter 3/8 av gården till sin son Hans Johan August Jonsson 1873.
Hustru Elisa Sofia Carlsdotter f. 1847 i Melby
Son Ernst August Theodor f. 1873 i Askeryd. Utvandrar till Nordamerika 1896.
Dotter Selma Amalia Elisabeth f. 1875 i Askeryd
Son Carl Albert Ephraim f. 1878 i Askeryd
Dotter Jenny Maria Olivia f. 1880 i Askeryd
Dotter Ellen Sofia Axsivi f. 1887 i Askeryd


Eger nämndeman kyrkovärd Anders Jacob Hansson 3/4 mantal Eldstorp 1834-1846 och 1852-1858

yÄgare Nils Johansson i Hästemålen. Arrendator Johannes Johansson 1858-1862

Anders Jacob Hansson f. 1814
Hustru Anna Carin Svensdotter f. 1818
Son Johannes Gustaf Wilhelm f. 1838
Dotter Christina Charlotta f. 1838
Dotter Carolina Albertina f. 1841
Dotter Clara Sophia Mathilda f. 1845

Hela familjen flyttar till Bjursberg 1846 och återvänder efter broderns död 1852. Familjen flyttar till Karstorps södergård 1858


Ägare Nils Johansson i Hästemålen. Arrendator Johannes Johansson 1858-1862

Ägare Nils Johansson i Hästemålen. Arrendator Johannes Johansson 1858-1862

Arrendator Johannes Johansson f. 1806 i Askeryd. Död 1862
Hustru Anna Andersdotter f. 1820 i Frinnaryd
Son Carl Johan f. 1844 i Askeryd. Död 1862
Dotter Johanna Christina f. 1856 i Askeryd
Son Alexander Alfred f. 1860 i Askeryd


Ägare Nils Johansson i Hästemålen. Arrendator Carl Johan Jonsson 1862-1864

Arrendator Carl Johan Jonsson f. 1832 i Bredestad
Hustru Augusta Charlotta Gustafsdotter f. 1837 i Flisby
Dotter Ida Charlotta f. 1859 i Bredestad
Son Anders Johan f. 1861 i Bredestad
Son Carl Wilhelm f. 1863 i Askeryd


Ägare Nils Johansson i Hästemålen. Ägare till 1873. Brukare Johan Petter Pettersson 1864-1874

Johan Petter Pettersson f. 1830 i Västra Ryd
Hustru Anna Stina Johansdotter f. 1834 i Västra Ryd
Son Carl August f. 1859 i Västra Ryd
Son Johan Fredrik f. 1861 i Västr Ryd


Eger och brukar Johan August Jonasson . 1873-1907

Eger och brukar Johan August Jonasson f. 1834 i Askeryd. Död 1907.
Hustru Carolina Augusta Josefina Jonsdotter f. 1839 i Askeryd. Död 1919.
Son Johan August Emil f. 1868 i Askeryd. Utvandrar till Nordamerika 1893.
Dotter Augusta Josefina Eugenia f. 1870 i Askeryd. Hushållerska
Dotter Hulda Sofia Elisabeth f. 1876 i Westra Ryd
Son Carl Ernst Nestor f. 1876 i Askeryd
D. Alma Amande Olivia f. 1879 i Askeryd.


Hemmansägare Johan August Emil Johansson 1912 - ?. Arrendator Oscar Alfred Immanuel Svensson

Johan August Emil Johansson f. 1868 i Askeryd
Hustru Ellen Terzia Fransson f. 1880 i Solberga
Son Johan Gustaf Artur f. 193 i Askeryd


Sockenskomakaren Johannes Peter Carlsson 3/4 mantal Eldstorp 1848 - 1853

Sockenskomakare Johannes Peter Carlsson f. 1816. Från Bergshemmet.
Hustru Kristina Sophia Andersdotter f. 1828 i Flisby
Dotter Emilia f. 1851. Död 1852
Son Johan August Fabian f. 1853

Familjen utvandrar til Nordamerika 1853.


Auktionsprokoll 1852 efter Jonas Adolph Hansson


Auktionen efter Jonas inbringade 390 riksdaler, varav brännvinspanna och sättkar gick för 126 + 8 =134 rd och det var Zakris i Redeby som bjöd högst.Karta 1883


Torp backstugor till Eldstorp

Sjöstugan

Påland. Ödetorp Nr 103

Grönskog. Ödetorp Nr 104

Hörberget. Ödetorp Nr 105

Stubberyd. Ödetorp Nr 106

Brink. Ödetorp Nr 107

Nöbbekullen. Ödetorp Nr 108

Fridhem. Ödetorp okänd plats