Nya publikationer, uppdateringar, studiecirkelPublicerat 2018 - 2019D. 4/3. Sammanställningen av Elow Lindholms Sockenstämmoprotokoll. En riktig skatt.D. 8/2. Askeryds vägnät 195623/10 2018. Tips inför Studiecirkeln om Askeryds historia


Söklänkar


Riksarkivet ->

Specialsök -> Databaser -> SDHK- Medeltidsbreven.
Specialsök -> Digitaliserade arkiv -> Landskapshandlingar 1530-1630 -> Småland -> Norra Vedbo
Specialsök -> Digitaliserade arkiv -> Jordeböcker 1630-1750 -> Jönköpings län -> Norra Vedbo
Specialsök -> Digitaliserade arkiv -> Mantalslängder 1642-1820 -> Jönköpings län, Församling Askeryd
Specialsök -> Digitaliserade arkiv -> Kyrkoarkivet -> Födelse-dop (vittne) -vigsel (vittne) -dödböckerna 1671-1920
Specialsök -> Digitaliserade arkiv -> Kyrkoarkivet -> Husförhörslängder, från 1896 Församlingsböcker 1710-1934
Specialsök -> Digitaliserade arkiv -> Kyrkoarkivet -> Digitaliserade sockenkataloger -> Jönköpings län -> Askeryd


Riksantikvarieämbetet->

Fornsök -> Fritext:Askeryd


Historiska kartor lantmäteriet ->

Historiska kartor -> avancerad sökning
4/12 2018. Mantalslängd 1698. Hungersnöden 1695–1700


Med början 1688 sker en väderförsämring i Sverige, som leder till umbärande och svält. Kulmen varar mellan 1695-1700. Kalla vintrar, tidig frost som leder till missväxt. Vintern 1695 skall ha varit den kallaste sedan 1658 och rågen blommade först i slutet av juli. Därav kallas också år 1695 för "Det stora svartåret".


Mantalslängden 1698 nedan för Askeryds socken berättar om den sociala situationen i socknen. Kolumnerna till höger visar statistik: Bonde - Hustru - Son - Dotter - Dräng - Piga - Övriga. I kolumnen till vänster görs en anteckning för varje gård. Här står i mantalslängderna 1695-1700 för nästan varje gård: "fattiga" - "utfattig" - "oförmögna".
Vår kung Karl XII hade fyllt 16 år och han stod i begrepp att försvara stormakten och nöden var redan ett faktum


26/11 2018. Två nya länkar

D. 26/11. Uppdatering av "Tre änkor i Askeryd efter Dackefejden". Kyrkans och klostrens landbor i uppror mot Gustav Vasa

D. 26/11 Jons hage vid Högelid. En 300-årig historia. Hur gick det för Gretha ?
29/10 2018. Gårdar som fanns i Askeryd under medeltiden


De första skriftliga beläggen för gårdarna i Askeryd finns redovisade i Käthe Bååths avhandling: Öde sedan stora döden var. Avhandlingen består av del 1 och 2.

Del 1 är en ingående akademisk studie av befolkningsminskningen, konsekvenserna av klimatförsämring och pestepidemier i Askeryd under senmedeltid.

Del 2 är ett register, nedan, som visar data för Askeryds gårdar


10/10 2018


Studiecirkel om Askeryds historia
DNA


Som kompliment till traditionell släktforskning och kulturhistoria finns numera - DNA - som avslöjar var och ens genetiska kod och som kan vara till hjälp för sin egen släktforskning.
Sagt och gjort och nyfiken på mitt eget ursprung längre tillbaka i tiden än vad jag själv hade hittat i riksarkivet så lät jag göra en DNA-test. Svaret blev en sensation.
Dna-testen visar att jag till 1/3 har skotskt påbrå och till hälften skandinaviskt och därmed har jag ägnat våren åt min egen släkthistoria och dessutom hittat mina skotska anfäder, fyra unga bröder som invandrade till Stockholm 1638. Inspirerad av historien så blev det en hemsida till ära för min farfar Sigurd Beckman och farmor Märtha Lundberg.

Märtha och SigurdFrån d. 11/2 Lägerbobygden - Lägerbovada - Östersjöarna


Pågående uppdatering av huvugårdarnas och ödegårdarnas historia i Lägerbobygden efter Andersson - Widgrens bok "Kan man leva på en ödegård" ?


Datum för uppdatering anges nedan efter gårdsnamnet

Gåsarp - Gaasatorppe

Hemvidakulla

Vässingsmåla

Källboryd - Kärrboryd

Sårsjö - Saarasidho

Svartarp - Swarthatorpp

Röstorp

Krämarebo

Olstorp d. 4/3D. 16/11. Pågående uppdatering av Sjöamålen och dess ödetorp.

Gården finns belagd på 1300-1400-talen, alltså under digerdödens härjningar, men ligger däremot öde hela 1500-talet. I början på 1600-talet byggs gården åter upp. År 1612 betalar man om än så lite sitt tionde för första gången. Längst ner i tabellenKlicka på mig för kontakt


Bo Beckman. Ansvarig för hemsidan

askeryd@hotmail.se